Μεγάλη συγκέντρωση συνδικάτων στο συνέδριο παρωδία της ΓΣΕΕ