ΕΛΜΕ Λήμνου - Αγ Ευστρατίου: Για την λειτουργία των ΚΕΣΥ κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων

19/03/2020 - 10:20

Στις 10-3-2020, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 – ΦΕΚ Τεύχος B 783/10-03-2020, αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας λόγω του νέου κορωνοϊού Covid-19, για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του.          Παρά το γεγονός ότι η ΚΥΑ αναφέρει ξεκάθαρα ότι η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας αφορά δομές που παρέχουν «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία», από τη λίστα των εκπαιδευτικών δομών που έχει αποφασιστεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού, ξεχωρίζει η άλογη εξαίρεση των ΚΕΣΥ.

Τα ΚΕΣΥ δεν αποτελούν διοικητικές υπηρεσίες, είναι εκπαιδευτικές δομές σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018, προσφέρουν αποκλειστικά εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους συναδέλφους σχολικών μονάδων. Στα ΚΕΣΥ προσέρχονται καθημερινά μαθητές, όλων των βαθμίδων, οι οποίοι εξετάζονται και αξιολογούνται από το αρμόδιο προσωπικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τις κρίσιμες ημέρες αυτές για την έκθεση μαθητών και προσωπικού σε πιθανούς κινδύνους.       Εδώ θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020, με ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», πάνω και στην οποία βασίστηκε η απόφαση αναστολής λειτουργίας όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δομών, την οποία τελικά δεν τηρεί το ίδιο το Υπουργείο και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, του Βορείου Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ έχουν ενημερωθεί για τις συνθήκες εργασίας και τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, εξακολουθούν να κατατάσσουν τα ΚΕΣΥ στις διοικητικές υπηρεσίες και, παρ΄ όλα αυτά, να ζητούν τη συνέχιση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (δια ζώσης αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτική υποστήριξη).

Για το θέμα έχουν ήδη τοποθετηθεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με ανακοινώσεις και επιστολές στο Υπουργείο. Η ΕΛΜΕ Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου ζητεί και αυτή με τη σειρά της την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΣΥ, η οποία θα οδηγήσει στην προστασία των μαθητών, του προσωπικού που εργάζεται σ' αυτά και εν γένει του γενικού πληθυσμού.

Βασική Κατηγορία: 

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα